Werkwijze

Steilo Management Advies wordt op declaratiebasis betaald door haar opdrachtgevers. Onze advisering dient daarom altijd het belang van de opdrachtgever.

Steilo beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten op juridisch, fiscaal, administratief en bedrijfskundig gebied die desgewenst ad hoc worden ingezet. Steilo Management Advies blijft de regie houden en zal ook altijd uw aanspreekpunt zijn.