debiteuren

Samenwerking tussen Steilo en Debiteurenbeurs.nl

Steilo Management Advies B.V. is een samenwerking aangegaan met de innovatieve factormaatschappij Debiteurenbeurs.nl. Samen spelen zij in op de behoefte van ondernemers om flexibel financiering aan te trekken voor hun liquiditeitsbehoefte.

Debiteurenbeurs is een peer-to-peer crowdfactorplatform waar ondernemers vorderingen op bedrijven en instellingen kunnen veilen. Deze alternatieve manier voor het aantrekken van financiering sluit aan bij de werkwijze van Steilo.

Debiteurenbeurs is de primaire partner van Steilo voor werkkapitaalfinanciering. Het online platform stelt bedrijven in staat om snel en flexibel financiering aan te trekken voor liquiditeitsbehoefte vanwege langlopende debiteuren.