Missie

De missie van Steilo Management Advies  is om door hoogwaardige  strategische advisering een onderscheidende bijdrage te leveren aan de continuïteit en de ontwikkeling van de onderneming van haar klanten. Wij helpen u het verschil te maken.

Visie

In toenemende mate bestaat er behoefte aan een allround (financieel) sparring partner die zich mede verantwoordelijk voelt voor het totale reilen en zeilen van een bedrijf. Het belang van het bedrijf wordt alleen gediend bij een integraal advies waarbij alle facetten worden belicht en gewogen.

Strategie

Het team van Steilo Management Advies  kruipt als het ware in de huid van de ondernemer. Gewapend met specialistische kennis, een jarenlange ervaring en een oprechte interesse in de onderneming en de ondernemer, maakt Steilo een grondige analyse van de onderneming. Dit betreft het management en medewerkers, financiële positie, marktsituatie, strategie, omgevingsfactoren en stakeholders zoals aandeelhouders, financiers, leveranciers, afnemers en maatschappelijke organisaties.

Lees meer

De bevindingen worden geprojecteerd op de filosofie, zo u wilt “de droom” en de drijfveren van de ondernemer. In gesprekken wordt de ondernemer  geconfronteerd met sterke en minder sterke kwaliteiten. Van hieruit wordt de onderneming gepositioneerd op het pad dat de ondernemer voor ogen heeft om zijn droom te realiseren. Vaak zullen bijstellingen nodig blijken: noodzakelijke competenties zijn niet altijd aanwezig, financiële middelen zijn meestal beperkt en de drukte van alle dag maakt uitstel verleidelijk. Steilo Management Advies helpt u hierbij: zij brengt niet alleen een totaaladvies uit op basis van de genoemde analyse van uw onderneming, maar helpt u ook om dit advies te implementeren.